p. y in excess

p. y in excess teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p. y in excess s. fazla y

p. y in excess terimi için benzer kelimeler ve anlamları

antibody excess antikor fazlalığı
antigen excess antijen fazlalığı
base excess baz fazlalığı
convergence excess yakınsama fazlalığı
excess aşiri
excess baggage bagaj fazlası
excess demand aşırı talep
excess insurance aşırı sigorta
excess luggage fazla bagaj
excess sound pressure aşırı ses basıncı
excess supply arz fazlası
excess-profits tax aşırı kazanç vergisi
excess-sound-pressure aşırı ses basıncı
in excess of aşan
negative base excess negatif baz fazlalığı
spherical excess küresel fazlalık
excess capacity aşırı kapasite
excess liability aşırı sorumluluk
excess amount fazla miktar
excess cash fazla para
insurance excess sigorta fazlası
excess inventory fazla envanter
excess funds fazla fon
excess payment fazla ödeme
excess reserves fazla rezerv
excess risk aşırı risk
excess water fazla su
excess costs aşırı maliyet
excess coverage fazla kapsam
excess air aşırı hava
far in excess çok fazla
in excess thereof bunların üzerinde
excess capital fazla sermaye
excess waiver aşırı feragat
policy excess poliçe fazlası
well in excess fazlasıyla
excess weight fazla ağırlık
excess stock fazla stok
excess income fazla gelir
excess flow valve aşırı akış valfi
excess pressure aşırı basınç
excess material ihtiyaç fazlası malzeme
excess deaths aşırı ölümler
excess property aşırı mal
excess profits aşırı kar
is in excess of aşan
excess mortality aşırı ölüm
excess liquidity likidite fazlası
excess energy aşırı enerji
excess of loss kayıp fazlası