t is hereby stated that

t is hereby stated that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is hereby stated that t burada belirtildiği

t is hereby stated that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it is hereby stated burada belirtilmiştir
it is hereby stated that burada belirtildiği
is hereby stated burada belirtildi
hereby stated for the record işbu kayıt için belirtilen
hereby bu vesile ile
i hereby buradayım
i hereby certify tasdik ederim
hereby certify tasdik etmek
do hereby bundan boyle
do hereby certify tasdik mi
hereby agree katılıyorum
hereby grants bağışlar
we hereby biz burada
i hereby confirm onaylıyorum
hereby appoints burada atanır
i hereby certify that bunu onaylıyorum
i hereby authorize yetkilendiriyorum
hereby certifies burada belgelendirir
hereby acknowledge onayla
it is hereby agreed kararlaştırılmıştır
is hereby burada
hereby agree as follows aşağıdaki şekilde katılıyorum
it is hereby bu yüzden
i hereby agree katılıyorum
we hereby confirm onaylıyoruz
the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged makbuz ve yeterliliği burada kabul edilir
i hereby declare beyan ederim
we hereby certify burada sertifikalandırıyoruz
the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged makbuz ve yeterliliği burada kabul edilir
it is hereby certified burada onaylanmıştır
hereby declare burada beyan etmek
i hereby acknowledge kabul ediyorum
notice is hereby given bildirim burada verilmiştir.
does hereby burada mı
receipt of which is hereby acknowledged alındı makbuzu burada onaylanmıştır.
it is hereby agreed as follows böylelikle takip etmeyi kabul etti
hereby waives feragatname
i hereby release serbest bırakıyorum
it is hereby ordered bu şekilde emredildi
i hereby consent rıza gösteriyorum
hereby state burada
hereby attached ekli
hereby confirm bu vesileyle onaylamak
hereby represents and warrants burada temsil ve garanti eder
i do hereby certify tasdik ederim
the undersigned hereby imzalı iş sözleşmesi
hereby authorize burada yetki vermek
i hereby revoke iptal ediyorum
i hereby request rica ediyorum
now it is hereby agreed as follows şimdi aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır