i a grateful

i a grateful teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a grateful minnettarım

i a grateful terimi için benzer kelimeler ve anlamları

grateful minnettar
grateful dead minnettar ölü
i would be grateful minnettar olurdum
i would be very grateful çok minnettar kalırım
i am grateful minnettarım
be grateful minnettar olmak
grateful for için minnettar
i am very grateful müteşekkirim
i would be grateful if you could yapabilseydin minnettar olurdum
would be grateful minnettar olurum
very grateful çok minnettar
we are grateful minnettarız
i will be grateful minnettar olacağım
i am grateful for için müteşekkirim
deeply grateful çok minnettarım
i'm grateful minnettarım
most grateful en minnettar
we are very grateful çok minnettarız
i should be grateful minnettar olmalıyım
i would be grateful if you eğer müteşekkirim
grateful to you sana minnettarım
extremely grateful son derece minnettar
would be very grateful çok minnettar olur
eternally grateful sonsuza dek minettar
i am very grateful for için minnettarım
i'm very grateful minnettarım
i would be most grateful müteşekkir olurum
i am so grateful çok müteşekkirim
will be grateful minnettar olacak
i would be grateful for minnettar olurum
is grateful minnettar
we are grateful for minnettarız
grateful with minnettar
be grateful for şükretmek
i will be very grateful çok minnettar olacağım
so grateful çok minnettar
very grateful for için minnettarım
grateful thanks minnettar teşekkürler
i am really grateful gerçekten minnettarım
being grateful minnettar olmak
i am grateful to you sana minnettarım
i am most grateful minnettarım
feel grateful minnettar hissetmek
we should be grateful minnettar olmalıyız
i am very grateful to you sana minnettarım
forever grateful sonsuza dek minnettar
i would be grateful if you could send gönderirseniz minnettar olurum
remain grateful minnettar kal
i'm so grateful minnettarım
truly grateful gerçekten minnettarım