u know how to speak spanish?

u know how to speak spanish? teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u know how to speak spanish? ispanyolca konuşmayı biliyor musun?

u know how to speak spanish? terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i don't speak spanish ispanyolca konuşamıyorum
i can't speak spanish ispanyolca konuşamıyorum
i speak spanish ispanyolca biliyorum
speak spanish ispanyolca konuş
i do not speak spanish ispanyolca bilmiyorum
i don't speak spanish very well çok iyi ispanyolca konuşamıyorum
you speak spanish ispanyolca konuşabiliyorsun
i speak a little spanish biraz ispanyolca biliyorum
speak spanish fluently akıcı bir şekilde ispanyolca konuşmak
we speak spanish ispanyolca konuşuyoruz
speak in spanish ispanyolca konuş
don't speak spanish ispanyolca konuşma
i speak spanish very well ispanyolca çok iyi konuşuyorum
speak fluent spanish akıcı ispanyolca
i only speak spanish sadece ispanyolca konuşurum
i speak a little bit of spanish biraz ispanyolca konuşuyorum
i only speak a little spanish sadece biraz ispanyolca konuşabiliyorum
i speak some spanish az bir şey ispanyolca konuşabiliyorum
i speak spanish fluently akıcı bir şekilde ispanyolca konuşabiliyorum
i can speak spanish ispanyolca konuşabiliyorum
they speak spanish onlar ispanyolca konuşurlar
you can speak spanish ispanyolca konuşabilirsin
learn to speak spanish ispanyolca konuşmayı öğren
speak spanish well ispanyolca dili iyi konuş
i speak fluent spanish akıcı ispanyolca konuşabiliyorum
i do speak spanish ispanyolca konuşuyorum
i don't speak spanish either ya ispanyolca konuşamıyorum
i speak very little spanish ispanyolcayı çok az konuşabiliyorum
speak some spanish biraz ispanyolca konuş
try to speak spanish ispanyolca konuşmayı dene
i speak little spanish biraz ispanyolca konuşuyorum
not speak spanish ispanyolca konuşma
i try to speak spanish ispanyolca konuşmaya çalışıyorum
when i speak spanish ispanyolca konuşurken
i want to speak spanish ispanyolca konuşmak istiyorum
you don't speak spanish ispanyolca konuşmuyorsun
speak a word of spanish ispanyolca kelime konuşmak
i speak no spanish ispanyolca konuşamıyorum
they speak spanish, euskera, english, german and italian ispanyolca, euskera, ingilizce, almanca ve italyanca konuşurlar
i not speak spanish ispanyolca konuşamıyorum
do not speak spanish ispanyolca konuşma
they all speak spanish hepsi ispanyolca konuşur
i speak a bit of spanish biraz ispanyolca konuşuyorum
ability to speak spanish ispanyolca konuşma yeteneği
i speak good spanish iyi ispanyolca konuşuyorum
speak to me in spanish benimle ispanyolca konuş
my ability to speak spanish ispanyolca konuşma yeteneğim
may i speak spanish ispanyolca konuşabilir miyim
speak a little spanish biraz ispanyolca konuş
i can speak little spanish biraz ispanyolca konuşabiliyorum