i abide

i abide teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i abide uyuyorum

i abide terimi için benzer kelimeler ve anlamları

abide uymak
abide by bağlı kal
can't abide tahammül edemez
agree to abide uymayı kabul etmek
failure to abide uymamak
abide by the law kanuna uymak
abide by the rules kurallara uymak
shall abide uymalı
abide by the terms şartlara uymak
will abide devam edecek
must abide uymalı
abide with uymak
abide in uymak
you agree to abide uymayı kabul ediyorsun
agrees to abide uymayı kabul eder
fail to abide uymamak
abide by all herkese uymak
i agree to abide uymayı kabul ediyorum
undertake to abide uymayı taahhüt etmek
abide by the code kurallara uymak
strictly abide kesinlikle uymak
abide the rules kurallara uymak
we abide by uyuyoruz
fails to abide uymamak
observe and abide gözlemlemek ve uymak
agreement to abide uymak için anlaşma
abide for uymak
agreeing to abide uymayı kabul etmek
required to abide uymak için gerekli
abide the law kanuna uymak
abide by this policy bu politikaya uymak
abide by the decision karara uymak
failing to abide uymamak
abide by the provisions hükümlere uymak
abide by all terms bütün şartlara uymak
abide by a decision karara uymak
abide on dayanmak
you must agree to abide uymayı kabul etmelisin
be abide uymak
should abide by uymalı
abide by the contract sözleşmeye uymak
agreed to abide uymayı kabul etti
i can't abide tahammül edemiyorum
abide by the contents içeriğe uymak
fully abide tamamen uymak
bound to abide uymak bağlı
abide by its terms şartlarına uymak
abide by conditions şartlara uymak
we must abide uymalıyız
undertakes to abide uymayı taahhüt eder