y would say that

y would say that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y would say that bunu söylerdin

y would say that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

say,say,say söyle söyle söyle
i cannot say that, nor dare i say it. bunu söyleyemem ya da söylemeye cüret edemem.
say say bye-bye hoşçakal de
you say, i say diyorsun
i would say şöyle söylerdim
would say söyleyebilirim
i would say that şunu söylemek isterim
i would like to say söylemek istiyorum
would you say söylermisin
what would you say ne söylerdin
some would say bazıları söyleyebilir
he would say diyecekti
they would say diyeceklerdi
i would like to say that şunu söylemek isterim ki
would not say söylemezdim
i would rather say söylemek isterdim
it would be fair to say söylemek adil olurdu
i would even say söyleyebilirim bile
it would be safe to say söylemek güvenli olurdu
would you say that bunu söyler misin
she would say o diyecek
would it be fair to say söylemek adil olur mu
i would go as far as to say söyleyebileceğim kadar ileri giderdim
you would say that bunu söylerdin
i would like to say you sana söylemek istiyorum
i would also say ben de söyleyebilirim
i would dare say söylemeye cesaret edeceğim
i would go so far as to say söyleyecek kadar ileri giderdim
would say that bunu söyleyebilirim
i would not say söylemezdim
i would not say that bunu söylemezdim
one would say biri söyleyebilir
who would say kim söyleyebilir
i would like to say thank you teşekkür etmek isterim
i would want to say söylemek isterdim
i would say yes evet derim
i would go as far to say söyleyecek kadar ileri giderdim
i would rather not say söylememeyi tercih ederim
as she would say söylediği gibi
i would go so far as to say that bunu söyleyecek kadar ileri giderdim
i would dare to say that bunu söylemeye cüret ederim
i would also say that şunu da söyleyebilirim
people would say insanlar söyler
i would just say sadece söyleyebilirim
would rather not say söylemek istemezdim
would only say sadece söylerdim
i would rather say that bunu söylemeyi tercih ederim
i would go as far as to say that bunu söylemek kadar ileri giderdim
would rather say söylemek isterdim
he would say that bunu söylerdi