ç transacts business

ç transacts business teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ç transacts business ç iş yapar

ç transacts business terimi için benzer kelimeler ve anlamları

transacts business iş yapar
transacts with ile işlem
transacts for için işlemler
the business of america is business amerika'nın işi iştir
business to business işten işe
business to business marketing işletmeler arası pazarlama
business to business market iş piyasası
business to business transactions işletmeler arası işlemler
business-to-business companies işletmeler arası şirketler
business and business iş ve iş
business to business relations iş ilişkileri
business-to-business relationships işletmeler arası ilişkiler
business to business communication iş iletişimi
business-to-business (b2b) işletmeler arası (b2b)
business-to-business scenario işletmeler arası senaryo
from business to business işten işe
advertising; business management; business administration; o reklam; şirket yönetimi; iş idaresi; o
business-to-business platform işletmeler arası platform
business to business commerce işletmeler arası ticaret
business-to-business sector işletmeler arası sektör
business-to-business advertising işletmeler arası reklamcılık
business-to-business meetings işletmeler arası toplantılar
business-to-business collaboration işletmeler arası işbirliği
loss of business profits, business interruption iş karı kaybı, iş kesintisi
business to business network iş ağına iş
business-to-business integration işletmeler arası entegrasyon
business to business brand işletmeden işletmeye marka
for business to business iş dünyası
business-to-business marketplace işletmeler arası pazar yeri
business-to-business electronic commerce işletmeler arası elektronik ticaret
business-to-business e-marketplace services işletmeler arası e-pazar hizmetleri
business interruption, loss of business iş kesintisi, iş kaybı
business to business contracts iş sözleşmeleri
business business growth ticari büyüme
business interruption, loss of business information iş kesintisi, iş bilgilerinin kaybı
high business business- yüksek işletme işi
business to business level iş seviyesinden iş seviyesine
business to business exhibition iş fuarı
business to business direct debit işletmeden işletmeye otomatik ödeme
ttg business to business fair ttg iş fuarı
business 2 business networking site iş 2 iş ağı sitesi
business-to-business (b2b) companies şirketler arası (b2b) şirketler
a vibrant must attend four-day business-to-business event, dört günlük bir işletmeden işletmeye etkinliğe katılmak zorunda olan bir canlı,
on business to business işten işe
a business to business bir işletmeden işletmeye
business to business asset işletmeden işletmeye varlık
business to business ordering systems iş sipariş sistemleri
business to business media iş medyası
better business bureau daha iyi iş bürosu
big business büyük iş