z-turn mower

z-turn mower teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z-turn mower z-dönüş biçme makinesi

z-turn mower terimi için benzer kelimeler ve anlamları

turn mower biçme makinesini açmak
hand mower el biçme makinesi
lawn mower çim biçme makinesi
mower biçme
mower deck biçme güvertesi
power mower güç biçme
riding mower biçme makinesi
push mower biçme makinesi itin
flail mower biçme makinesi
riding lawn mower çim biçme makinesi sürme
mulching mower biçme makinesi
mower conditioner biçme kremi
walk behind mower biçme makinesinin arkasında yürümek
disc mower disk biçme makinesi
front mower ön biçici
mower blades biçme bıçakları
rotary mower döner biçme
fairway mower fairway biçme makinesi
a lawn mower çim biçme makinesi
self-propelled mower kendinden hareketli platform
walk mower yürüyüş biçme makinesi
brush mower fırça biçme makinesi
hover mower hover biçme makinesi
green mower yeşil biçici
tractor mower traktör biçme makinesi
mounted disc mower takılı disk biçme makinesi
gang mower çim biçme makinesi
walking mower biçme makinesi
gas mower gaz biçme makinesi
mower unit biçme makinesi
topper mower biçme makinesi
mower housing biçme mahfazası
mower disc biçme diski
mower handle biçme kolu
gas lawn mower gazlı çim biçme makinesi
swath mower biçme makinesi
powered mower motorlu orak makinesi
wide area mower geniş alan biçme makinesi
mower tractor biçme traktörü
mower belt biçme kayışı
electric lawn mower elektrikli çim biçme makinesi
trailed mower çekilir biçme makinesi
the mower's default settings do not need to be changed biçicinin varsayılan ayarlarının değiştirilmesi gerekmez
self propelled lawn mower kendinden hareketli çim biçme makinesi
front mounted disc mower öne monte edilmiş disk biçme makinesi
gas powered lawn mower gazlı çim biçme makinesi
lifts the mower right up into the frame biçiciyi tam şasiye doğru kaldırır
old mower eski biçici
front-mounted mower öne monte biçme
tractor and mower traktör ve biçme makinesi