p-polarizer

p-polarizer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-polarizer p-polarize

p-polarizer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

polarizer polarizör
polarizer filter polarize filtre
circular polarizer dairesel polarize