r inlet

r inlet teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r inlet r giriş

r inlet terimi için benzer kelimeler ve anlamları

admiralty inlet amiral girişi
conjugate of inlet giriş konjugatı
cook inlet aşçı girişi
discovery inlet keşif girişi
hamilton inlet hamilton girişi
inlet giriş
pelvic plane of inlet pelvik giriş düzlemi
air inlet hava girişi
inlet valve giriş valfi
water inlet su girişi
inlet pipe giriş borusu
inlet pressure giriş basıncı
inlet port giriş noktası
inlet manifold giriş manifoldu
inlet flange giriş flanşı
appliance inlet cihaz girişi
power inlet güç girişi
inlet air giriş havası
inlet temperature giriş sıcaklığı
inlet and outlet giriş ve çıkış
inlet guide vane giriş kılavuzu kanadı
inlet hose giriş hortumu
inlet filter giriş filtresi
inlet side giriş tarafı
inlet nozzle giriş nozülü
inlet outlet giriş çıkışı
inlet screen giriş ekranı
gas inlet gaz girişi
inlet line giriş hattı
inlet duct giriş kanalı
inlet fitting giriş bağlantısı
inlet end giriş sonu
inlet air temperature giriş havası sıcaklığı
pump inlet pompa girişi
inlet strainer giriş süzgeci
inlet tube giriş borusu
oil inlet yağ girişi
inlet opening giriş açıklığı
inlet plenum giriş plenumu
valve inlet vana girişi
cable inlet kablo girişi
sea inlet deniz girişi
inlet connection giriş bağlantısı
fuel inlet yakıt girişi
inlet hopper giriş haznesi
inlet piping giriş boruları
inlet conveyor giriş konveyörü
inlet channel giriş kanalı
suction inlet emme girişi
inlet vane giriş kanadı