o monoflanged

o monoflanged teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o monoflanged o monoflanged