v-belt coupling

v-belt coupling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-belt coupling v-kayış bağlantısı

v-belt coupling terimi için benzer kelimeler ve anlamları

coupling belt bağlama kayışı
coupling v belt kavrama v kayışı
carrying belt belt taşıma kemeri
capacitive coupling kapasitif kavrama
coupling bağlama
direct coupling doğrudan bağlantı
flange coupling flanşlı kavrama
fluid coupling sıvı bağlantısı
inductive coupling endüktif kuplaj
sleeve coupling manşon bağlantı
universal coupling evrensel bağlantı
drive coupling sürücü kaplini
coupling guard kavrama koruması
coupling half kavrama yarısı
shaft coupling mil bağlantısı
quick coupling hızlı bağlantı
coupling hub bağlantı göbeği
hose coupling hortum bağlantısı
loose coupling gevşek bağlantı
coupling nut bağlantı somunu
tight coupling sıkı bağlama
flexible coupling esnek bağlantı
gear coupling dişli bağlantısı
coupling agent birleştirici madde
half coupling yarım kavrama
pipe coupling boru bağlantısı
coupling sleeve kuplaj kovanı
coupling device bağlantı tertibatı
threaded coupling dişli bağlantı
motor coupling motor bağlantısı
coupling flange bağlantı flanşı
coupling bolt bağlantı cıvatası
trailer coupling römork bağlantısı
coupling rod bağlantı çubuğu
coupling halves kavrama yarıları
reducing coupling kuplajı azaltır
magnetic coupling manyetik bağlantı
coupling gel birleştirme jeli
coupling pin bağlantı pimi
coupling relay bağlantı rölesi
coupling capacitor bağlama kapasitörü
coupling assembly kavrama düzeneği
straight coupling düz bağlantı
screw coupling vidalı bağlantı
coupling reaction bağlanma reaksiyonu
coupling plate bağlantı plakası
coupling shaft kavrama şaftı
hydraulic coupling hidrolik bağlantı
market coupling pazar bağlantı
close coupling yakın kaplin