r hubs

r hubs teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r hubs r hub

r hubs terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hubs hub
bike hubs bisiklet göbekleri
hubs and spokes göbekler ve konuşmacı
hubs and gateways hub ve ağ geçitleri
hubs of göbekleri
processing hubs işleme merkezleri
centres and hubs merkezler ve göbekler
wiring hubs kablo göbekleri
establishment of hubs hub kurulması
through knowledge hubs bilgi merkezleri aracılığıyla
maintenance hubs bakım merkezleri
wheels hubs tekerlek göbekleri
public transportation hubs toplu taşıma merkezleri
hubs of activity faaliyet merkezleri
hubs and shafts göbekler ve miller
hubs of knowledge bilgi merkezleri
major transportation hubs büyük ulaşım merkezleri
operates hubs hub çalışır
hubs and blades göbekler ve bıçaklar
number of hubs hub sayısı
into hubs göbeklere
hubs and hub ve
related hubs ilgili hub
trucking hubs kamyon göbekleri
hubs, switches göbekler, anahtarlar
growth hubs büyüme merkezleri
other hubs diğer göbekler
hubs or switches göbekler veya anahtarlar
trafficking hubs kaçakçılığı merkezleri
networks and hubs ağlar ve hub
heat interference fit hubs ısı girişimli fit göbekler
regional hubs and urban renovation bölgesel merkezler ve kentsel dönüşüm
operation of hubs hub işletimi
wear plates and spider hubs aşınma plakaları ve örümcek göbekleri
hubs work hub çalışmaları
hubs airports hub havaalanları
operates from hubs göbeklerden çalışır
hubs and frames göbekler ve çerçeveler
hubs network hub ağı
wheels and hubs tekerlekler ve göbekler
hubs in amsterdam amsterdam'daki merkezler
axle and hubs aks ve göbekler
4 major hubs 4 ana merkez
hubs vital göbekler hayati
3 main hubs 3 ana hub
a hub of hubs bir hub hub
l hubs l hub
hubs flush göbekler
significant hubs önemli merkezler
regional development hubs bölgesel kalkınma merkezleri