c) splice

c) splice teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı