k-t divisional

k-t divisional teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-t divisional k-t bölünme

k-t divisional terimi için benzer kelimeler ve anlamları

divisional tümen
inter-divisional iç bölme
divisional court bölünme mahkemesi
cross-divisional bölümler arası
divisional application bölünme başvurusu
divisional manager bölüm müdürü
divisional management bölüm yönetimi
divisional director bölüm müdürü
divisional level bölüm seviyesi
divisional patent bölünme patenti
divisional board bölüm kurulu
divisional chairmen bölüm başkanları
divisional headquarters bölüm merkezi
divisional office bölüm ofisi
divisional commander bölüm komutanı
divisional performance bölünme performansı
divisional head bölüm başkanı
divisional structure bölünme yapısı
divisional ceo bölüm ceo
divisional strategies bölünme stratejileri
divisional president bölüm başkanı
divisional committee bölüm komitesi
divisional patent application bölünmüş patent başvurusu
divisional finance bölünme finansmanı
divisional vice president bölüm başkan yardımcısı
queen's bench divisional court kraliçenin tezgah bölme mahkemesi
divisional reports bölümsel raporlar
divisional lines bölme çizgileri
divisional leadership bölünme liderliği
divisional operations bölünme işlemleri
divisional organization bölünme organizasyonu
divisional results bölüm sonuçları
divisional unit bölüm birimi
divisional finance director bölüm finans müdürü
divisional processes bölünme işlemleri
divisional staff bölüm personeli
divisional meeting bölünme toplantısı
divisional policies bölünme politikaları
divisional team bölüm takımı
divisional guidelines bölüm kuralları
divisional overview bölünme genel bakış
divisional support bölünme desteği
cross-divisional team bölümler arası takım
cross divisional business bölümler arası ticaret
at divisional level bölüm düzeyinde
divisional group bölüm grubu
divisional district bölünme bölgesi
divisional basis bölünme temeli
divisional managing director bölüm genel müdürü
divisional registration bölünme kaydı