n much the way

n much the way teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n much the way neyse

n much the way terimi için benzer kelimeler ve anlamları

way way way yol yolu yol
much, much more çok çok fazla
and much much more ve çok daha fazlası
much, much çok çok
much, much later çok, çok sonra
need much, much more daha fazlasına ihtiyacım var
so much so much çok çok çok
i love you so much much seni çok seviyorum
much better much more çok daha iyi çok daha fazla
i miss you so much much seni çok özledim
we need much, much more daha fazlasına ihtiyacımız var
has grown much, much worse çok, çok daha kötüleşti
much,much bigger çok, çok daha büyük
in much the same way aynı şekilde
way too much çok fazla
much the way tam yol
much the same way aynı şekilde
much in the way yolunda
way to much çok fazla
in much the same way that aynı şekilde
in much the way tam olarak
in a much better way çok daha iyi bir şekilde
much by way of çok fazla
love you very much, just the way you are. seni çok seviyorum, sadece olduğun gibi.
cost way too much çok pahalı
spend way too much çok fazla harcamak
eat way too much çok fazla yemek ye
in much the way that bu şekilde
not much in the way of yolunda değil
i ate way too much çok fazla yedim
much better way çok daha iyi bir yol
i spent way too much money. çok fazla para harcadım.
much-needed way çok ihtiyaç duyulan yol
way for much çok yol
not much by way of çok fazla değil
there's way too much orada çok fazla yol var
in a much stronger way çok daha güçlü bir şekilde
there is not much in the way yolunda fazla bir şey yok
pay way to much çok para ödemek
how much in the way bu şekilde ne kadar
and i love you very much, just the way you are. ve seni çok seviyorum, sadece olduğun gibi.
handled in much the same way aynı şekilde ele
way much more çok daha fazla
a much more real-time way çok daha gerçek zamanlı bir yol
much more structured way. çok daha yapısal bir şekilde.
in a much more personal way çok daha kişisel bir şekilde
so much by way bu arada çok
spending way too much çok fazla harcama
the way way back geri dönüş yolu
my way or no way benim yolum ya da yolum yok