b-buffer

b-buffer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-buffer b-tamponu

b-buffer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

buffer tampon
buffer state tampon devlet
buffer stock tampon stok
buffer value tampon değeri
buffer zone tampon bölge
buffer tank tampon tankı
buffer solution tampon çözeltisi
phosphate buffer fosfat tamponu
capital buffer sermaye tamponu
buffer time tampon süresi
nail buffer tırnak tamponu
buffer capacity tampon kapasitesi
acetate buffer asetat tamponu
rubber buffer lastik tampon
buffer area tampon alanı
wash buffer yıkama tamponu
buffer overflow tampon taşması
ph buffer ph tamponu
buffer battery tampon bataryası
lysis buffer lizis tamponu
buffer strips tampon şeritleri
running buffer çalışan tampon
buffer system tampon sistemi
frame buffer çerçeve tamponu
buffer storage tampon saklama
liquidity buffer likidite tamponu
ring buffer halka tamponu
buffer layer tampon katman
time buffer zaman arabelleği
capital conservation buffer sermaye koruma tamponu
buffer size tampon boyutu
buffer memory tampon belleği
buffer gas tampon gaz
citrate buffer sitrat tamponu
data buffer veri arabelleği
input buffer giriş arabelleği
elution buffer elüsyon tamponu
buffer against karşı tampon
extraction buffer ekstraksiyon tamponu
buffer vessel tampon kabı
a buffer bir tampon
assay buffer tahlil tamponu
phosphate buffer solution fosfat tampon çözeltisi
buffer space tampon alanı
buffer tube tampon tüpü
buffer plate tampon plakası
stop buffer durdurma tamponu
sample buffer örnek tamponu
financial buffer finansal tampon
dilution buffer seyreltme tamponu