b) enclosures

b) enclosures teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b) enclosures b) kabinleri

b) enclosures terimi için benzer kelimeler ve anlamları

process enclosures süreç muhafazaları
use process enclosures süreç muhafazalarını kullan
degrees of protection provided by enclosures muhafazalar tarafından sağlanan koruma dereceleri
provided by enclosures muhafazalar tarafından sağlanmıştır
list of enclosures muhafaza listesi
land enclosures arazi muhafazaları
enclosures housing muhafazaları konut
bath enclosures banyo kabinleri
racks and enclosures raflar ve muhafazalar
enclosures of electrical equipment elektrikli ekipman muhafazaları
expansion enclosures genişletme kasaları
degree of protection provided by enclosures muhafazalar tarafından sağlanan koruma derecesi
glass shower enclosures cam duş kabinleri
all enclosures tüm muhafazalar
letter and enclosures mektup ve ekler
enclosures ip code muhafazaları ip kodu
fair enclosures fuar muhafazaları
any enclosures herhangi bir muhafaza
modular enclosures modüler muhafazalar
brick enclosures tuğla muhafazaları
number of enclosures muhafaza sayısı
special enclosures özel muhafazalar
wide waterway enclosures geniş su yolu muhafazaları
printed enclosures basılı muhafazalar
including the enclosures ekler dahil
equipment in enclosures muhafazalardaki ekipmanlar
use of enclosures muhafazaların kullanımı
enclosures machines muhafazaları makineleri
required enclosures gerekli muhafazalar
facilities and enclosures tesisler ve muhafazalar
motor control enclosures motor kontrol kabinleri
cost enclosures maliyet mahfazaları
fire doors in stairway enclosures, merdiven kabinlerinde yangın kapıları,
enclosures to be configured yapılandırılacak muhafazalar
use process enclosures, local exhaust ventilation, or others proses muhafazaları, yerel egzoz havalandırması veya başkalarını kullanın
home enclosures ev muhafazaları
enclosures to separate ayırmak için muhafazalar
of enclosures in eklerin
enclosures for low voltage switchgear alçak gerilim şalt panoları
explosion enclosures patlama muhafazaları
access from the stairway enclosures to the lifeboat and life merdiven muhafazalarından filika ve hayata erişim
use process enclosures, local exhaust proses muhafazaları, yerel egzoz kullanmak
fairground enclosures fuar alanı muhafazaları
iec60529, degrees of protection provided by enclosures iec60529, muhafazalarla sağlanan koruma dereceleri
hoods enclosures davlumbaz muhafazaları
systems enclosures sistem muhafazaları
electronic equipment enclosures elektronik cihaz muhafazaları
cracks in enclosures muhafazalarda çatlaklar
build enclosures muhafazaları oluşturmak
scaffold enclosures iskele muhafazaları