zagal

zagal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zagal zagal