u quipped

u quipped teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı