u re a down

u re a down teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u re a down aşağıdasın

u re a down terimi için benzer kelimeler ve anlamları

down down down aşağı aşağı aşağı
down a down aşağı aşağı
get down down düşmek
down down enough yeterince aşağı
up down down up yukarı aşağı aşağı yukarı
down, down spacebar aşağı, aşağı boşluk çubuğu
down, down hell aşağı cehenneme
back down geri adım
batten down the hatches kapakları yumruklamak
be down aşağı ol
bear down yenmek
bearing down aşağı taşıyan
bearing-down pain akıcı ağrı
beat down yere sermek
beat-down yere sermek
belt down kuşatmak
blow down yıkmak
bog down bog aşağı
boil down kaynatmak
break down yıkmak
breathe down someone's neck birinin boynunu solumak
bring down yıkmak
bring down the curtain perdeyi indir
bring down the house evi yıkmak
bring the house down evi yıkmak
broken-down kırık aşağı
buckle down toka
build down yıkmak
build-down build-aşağı
burn down kül olmak
button down aşağı düğmesi
button-down aşağı düğmesi
buy-down satın almak
call down azarlamak
call-down azarlamak
cast down devirmek
caught with one's pants down, be birinin pantolonunu yakaladım,
change down aşağı değiştirmek
chow down yutmak
clamp down sıkıştırmak
clamp down on üzerine sıkıştırmak
clamp-down sıkıştırmak
climb down inmek
climb-down inmek
close down kapatmak
come down sakinleş
come down on aşağı gel
come down the pike aşağı gel
come down to aşağı gelmek
come down with aşağı gel