k-16 pathway

k-16 pathway teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-16 pathway k-16 yolu

k-16 pathway terimi için benzer kelimeler ve anlamları

alternative pathway alternatif yol
classical pathway klasik yol
embden-meyerhof pathway embden-meyerhof yolu
metabolic pathway metabolik yol
pathway patika
pentose phosphate pathway pentoz fosfat yolu
signal transduction pathway sinyal iletim yolu
career pathway kariyer yolu
signaling pathway sinyal yolu
care pathway bakım yolu
clinical pathway klinik yol
patient pathway hasta yolu
treatment pathway tedavi yolu
fluid pathway sıvı yolu
visual pathway görsel yol
development pathway gelişme yolu
pathway to citizenship vatandaşlığa giden yol
causal pathway nedensel yol
biosynthetic pathway biyosentetik yol
educational pathway eğitim yolu
cellular pathway hücresel yol
chemical pathway kimyasal yol
apoptotic pathway apoptotik yol
auditory pathway işitsel yol
critical pathway kritik yol
electrical pathway elektrik yolu
clear pathway yolu temizle
reward pathway ödül yolu
pain pathway ağrı yolu
pathway program yol programı
hedgehog pathway kirpi yolu
complement pathway tamamlayıcı yolu
diagnostic pathway tanı yolu
conduction pathway iletim yolu
reaction pathway reaksiyon yolu
degradation pathway bozulma yolu
intrinsic pathway içsel yol
pathway courses yol kursları
glycolytic pathway glikolitik yol
developmental pathway gelişimsel yol
on-pathway on-yolunun
academic pathway akademik yol
genetic pathway genetik yol
pathway out çıkış yolu
cell pathway hücre yolu
sensory pathway duyusal yol
final common pathway son ortak yol
cell death pathway hücre ölümü yolu
a pathway to için bir yol
signal pathway sinyal yolu