l is stated

l is stated teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l is stated l belirtildi

l is stated terimi için benzer kelimeler ve anlamları

case stated belirtilen durum
photo-stated foto-belirtti
stated belirtilen
stated case belirtilen durum
well-stated iyi belirtti
as stated belirtildiği gibi
unless otherwise stated aksi belirtilmedikçe
as stated above yukarıda belirtildiği gibi
stated that belirtti
stated above belirtilenin üstünde
simply stated kısaca belirtilmiş
is stated belirtilmiştir
unless stated otherwise aksi belirtilmedikçe
stated herein burada belirtilen
clearly stated açıkça ifade
it is stated belirtildi
stated below aşağıda belirtildi
stated purpose belirtilen amaç
expressly stated açıkça ifade edilen
otherwise stated aksi belirtildi
has stated ifade etmiştir
not stated belirtilmeyen
stated objectives belirtilen hedefler
are stated belirtildi
stated maturity belirtilen vade
as previously stated daha önce de belirtildiği gibi
as stated before daha önce belirtildiği gibi
it is stated that olduğu belirtildi
stated goal belirtilen hedef
stated value belirtilen değer
as stated below aşağıda belirtildiği gibi
stated information belirtilen bilgi
be stated belirtilmek
stated amount belirtilen miktar
stated at cost maliyet ile belirtilen
it was stated belirtildi
it can be stated belirtilebilir
he stated that o belirtti
unless stated belirtilmediği sürece
explicitly stated açıkça belirtildi
previously stated daha önce belirtilen
as already stated daha önce belirtildiği gibi
further stated daha fazla ifade edildi
as stated earlier daha önce belirtildiği gibi
specifically stated özellikle belirtildi
should be stated belirtilmeli
stated policy belirtilen politika
stated otherwise aksi belirtildi
must be stated belirtilmeli
have stated belirtti