w.c inches

w.c inches teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı