stomatitis ulcerative

stomatitis ulcerative teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
stomatitis ulcerative stomatit ülseri

stomatitis ulcerative terimi için benzer kelimeler ve anlamları

recurrent ulcerative stomatitis tekrarlayan ülseratif stomatit
ulcerative stomatitis ülseratif stomatit
angular stomatitis açısal stomatit
aphthous stomatitis aftöz stomatit
contagious stomatitis bulaşıcı stomatit
primary herpetic stomatitis primer herpetik stomatit
recurrent herpetic stomatitis tekrarlayan herpetik stomatit
stomatitis stomatit
stomatitis medicamentosa stomatitis medicamentosa
vesicular stomatitis veziküler stomatit
gangrenous stomatitis kangren stomatiti
denture stomatitis takma diş stomatitleri
herpetic stomatitis herpetik stomatit
recurrent aphthous stomatitis tekrarlayan aftöz stomatit
mucositis stomatitis mukozit stomatiti
acute necrotizing ulcerative gingivitis akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı
necrotizing ulcerative gingivitis nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı
ulcerative ülseratif
ulcerative colitis ülseratif kolit
ulcerative proctitis ülseratif proktit
ulcerative keratitis ülseratif keratit
ulcerative lesions ülseratif lezyonlar
ulcerative conditions ülseratif koşullar
active ulcerative colitis aktif ülseratif kolit
chronic ulcerative colitis kronik ülseratif kolit
severe ulcerative colitis şiddetli ülseratif kolit
ulcerative stis ülseratif stis
irritable bowel ulcerative colitis irritabl bağırsak ülseratif kolit
necrotizing ulcerative nekrotizan ülseratif
enteritis ulcerative enterit ülseratif
acute ulcerative gingivitis akut ülseratif dişeti iltihabı