r is expected

r is expected teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r is expected r bekleniyor

r is expected terimi için benzer kelimeler ve anlamları

expected beklenen
expected frequency beklenen sıklık
expected utility beklenen fayda
expected value beklenen değer
when least expected en az beklenilen
as expected beklenildiği gibi
is expected bekleniyor
it is expected beklenen buydu
are expected to bekleniyor
it is expected that bekleniyor
expected results beklenen sonuçlar
to be expected beklenen
expected return beklenen getiri
expected date beklenen tarih
can be expected beklenebilir
expected outcomes beklenen sonuçlar
would be expected beklenebilir
you are expected to beklediğiniz
expected life beklenen yaşam
was expected bekleniyordu
reasonably expected makul bir şekilde beklenen
widely expected yaygın olarak beklenen
than expected beklenenden
expected delivery date beklenen teslim tarihi
expected time beklenen zaman
as might be expected beklendiği gibi
not expected beklenmeyen
expected benefits beklenen faydalar
expected from -den beklenen
will be expected beklenecek
expected output beklenen çıktı
expected duration beklenen süre
were expected beklenen
is to be expected beklenen
expected for için bekleniyor
better than expected beklenenden daha iyi
may be expected beklenebilir
more than expected beklenenden daha fazla
should be expected beklenmeli
they are expected to onlar bekleniyor
expected loss beklenen zarar
might be expected beklenen olabilir
expected impact beklenen etki
as would be expected beklendiği gibi
expected lifetime beklenen ömür
what is expected ne bekleniyor
higher than expected beklenenden daha yüksek
expected completion date tahmini bitiş tarihi
expected growth beklenen büyüme
expected service life beklenen servis ömrü