c++ project files

c++ project files teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c++ project files c ++ proje dosyaları

c++ project files terimi için benzer kelimeler ve anlamları

upload files that contain viruses, corrupted files virüs içeren dosyaları yükle
the number of files files dosya dosyalarının sayısı
old project files eski proje dosyaları
project-by-project basis proje bazında proje bazında
on a project by project basis proje bazında proje bazında
project-by-project proje bazında proje
from project to project projeden projeye
project to project basis proje bazında proje
project by project approach proje yaklaşımı ile proje
on project-by-project basis proje bazında
vary from project to project projeden projeye değişir
differs from project to project projeden projeye farklılık gösterir
done project by project proje ile proje yapıldı
a project-by-project basis proje bazında proje bazında
determined on a project by project basis proje bazında proje bazında belirlenir
files dosyalar
junk files gereksiz dosyalar
all files tüm dosyalar
other files diğer dosyalar
missing files kayıp dosyalar
program files program dosyaları
add files dosya ekle
files for bankruptcy iflas dosyaları
paper files kağıt dosyaları
large files büyük dosyalar
deleted files silinmiş dosyalar
common files ortak dosyalar
select all files tüm dosyaları seç
clean files dosyaları temizle
archived files arşivlenmiş dosyalar
restore files dosyaları geri yükle
merge files dosyaları birleştirme
support files destek dosyaları
browse files dosyalara göz at
digital files dijital dosyalar
files for için dosyalar
files a petition dilekçe vermek
hanging files dosya asmak
for our files dosyalarımız için
share files dosyalar paylaş
supporting files destek dosyaları
old files eski dosyalar
extracting files dosyaları ayıklamak
received files alınan dosyalar
temporary internet files geçici internet dosyaları
add files to archive dosyaları arşive ekle
drag and drop files dosyaları sürükle ve bırak
multimedia files multimedya dosyaları
sensitive files hassas dosyalar
regulatory files düzenleyici dosyalar