y need so much

y need so much teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y need so much çok ihtiyacın var

y need so much terimi için benzer kelimeler ve anlamları

need much, much more daha fazlasına ihtiyacım var
we need much, much more daha fazlasına ihtiyacımız var
need i need more ihtiyacım var daha fazlasına ihtiyacım var
how much you need ne kadar ihtiyacınız
i need much more daha fazlasına ihtiyacım var
how much we need ne kadar ihtiyacımız var
i need u so much sana çok ihtiyacım var
how much time will i need ne kadar zamana ihtiyacım olacak
i need so much çok ihtiyacım var
need this much buna ihtiyacım var
there wasn't much need to fazla bir şeye gerek yoktu
how much coverage you need ne kadar kapsama alanına ihtiyacınız var
need so much çok ihtiyacım var
i very much need to ihtiyacım var
need so much money çok paraya ihtiyacım var
i need much time çok zamana ihtiyacım var
how much time i will need ne kadar zamana ihtiyacım olacak
don't need much space fazla alana gerek yok
be so much in need muhtaç olmak
there is much less need for çok daha az ihtiyaç var
how much physical activity do i need? ne kadar fiziksel aktiviteye ihtiyacım var?
don't need that much o kadar ihtiyacım yok
how much do i need? ne kadar ihtiyacım var
there is much need çok ihtiyaç var
i need u so so so much sana çok çok ihtiyacım var
are very much in need çok muhtaç
how much money do i need? ne kadar paraya ihtiyacım var?
much time you need ihtiyacın olan çok zaman
they need much time çok zamana ihtiyaçları var
much, much more çok çok fazla
and much much more ve çok daha fazlası
much, much çok çok
much, much later çok, çok sonra
so much so much çok çok çok
i love you so much much seni çok seviyorum
much better much more çok daha iyi çok daha fazla
i miss you so much much seni çok özledim
has grown much, much worse çok, çok daha kötüleşti
much,much bigger çok, çok daha büyük
a friend in need is a friend indeed dost kara günde belli olur
need gerek
need like a hole in the head kafada bir delik gibi ihtiyacım var
all you need is love tek ihtiyacın aşk
need for ihtiyaç için
i need ihtiyacım var
in need muhtaç
need to know bilmem gerek
need to know basis temelini bilmek lazım
i need it ona ihtiyacım var
we need ihtiyacımız var