k-9 patrol

k-9 patrol teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-9 patrol k-9 devriyesi

k-9 patrol terimi için benzer kelimeler ve anlamları

civil air patrol sivil hava devriyesi
dawn patrol şafak devriyesi
highway patrol otoyol devriyesi
international ice patrol uluslararası buz devriyesi
patrol devriye
patrol car devriye arabası
patrol torpedo boat devriye torpido botu
patrol wagon devriye arabası
school crossing patrol okul geçidi devriyesi
shark patrol köpekbalığı devriyesi
shore patrol kıyı devriyesi
border patrol sınır devriyesi
on patrol devriyede
patrol boat devriye botu
state patrol devlet devriyesi
police patrol polis devriyesi
patrol officer devriye memuru
foot patrol ayak devriyesi
patrol vessel devriye gemisi
border patrol agents sınır devriyeleri
ski patrol kayak devriyesi
routine patrol rutin devriye
safety patrol güvenlik devriyesi
security patrol güvenlik devriyesi
beach patrol sahil devriyesi
customs and border patrol gümrük ve sınır devriyesi
patrol unit devriye birimi
california highway patrol california karayolu devriyesi
patrol ship devriye gemisi
u.s. border patrol bize. sınır devriyesi
maritime patrol aircraft deniz devriye uçağı
roving patrol gezici devriye
offshore patrol vessel açık deniz devriye gemisi
fire patrol yangın devriyesi
snow patrol kar devriyesi
patrol the streets sokaklarda devriye gezmek
patrol craft devriye zanaat
patrol aircraft devriye uçağı
traffic patrol trafik devriyesi
customs border patrol gümrük sınır devriyesi
police patrol car polis devriye arabası
guard patrol muhafız devriyesi
mobile patrol mobil devriye
patrol vehicle devriye aracı
patrol police devriye polisi
civil patrol sivil devriye
water patrol su devriyesi
night patrol gece devriyesi
patrol base devriye üssü
army patrol ordu devriyesi