m-broadcasting

m-broadcasting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-broadcasting m-yayın

m-broadcasting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

british broadcasting corporation britanya yayın şirketi
broadcasting yayın
canadian broadcasting corporation kanadalı yayın şirketi
public broadcasting service kamu yayıncılığı hizmeti
satellite broadcasting uydu yayını
broadcasting company yayın şirketi
television broadcasting televizyon yayını
radio broadcasting radyo yayını
public broadcasting kamu yayıncılığı
broadcasting station yayın istasyonu
tv broadcasting televizyon yayını
digital broadcasting dijital yayın
broadcasting services yayın hizmetleri
broadcasting corporation yayın kuruluşu
broadcasting media medya yayıncılığı
broadcasting rights yayın hakları
live broadcasting canlı yayın
broadcasting network yayın ağı
digital audio broadcasting dijital ses yayını
european broadcasting union avrupa yayın birliği
broadcasting industry yayın endüstrisi
broadcasting companies yayın şirketleri
digital video broadcasting dijital video yayını
broadcasting system yayın sistemi
public service broadcasting kamu hizmeti yayıncılığı
outside broadcasting dış yayın
broadcasting equipment yayın ekipmanı
broadcasting organization yayın organizasyonu
broadcasting center yayın merkezi
broadcasting authority yayın otoritesi
public broadcasting system kamu yayıncılığı sistemi
broadcasting sector yayın sektörü
internet broadcasting internet yayıncılığı
commercial broadcasting ticari yayın
broadcasting tower yayın kulesi
terrestrial broadcasting karasal yayın
data broadcasting veri yayını
audio broadcasting ses yayını
broadcasting licence yayın lisansı
broadcasting content yayın içeriği
australian broadcasting corporation avustralya yayın şirketi
radio and television broadcasting radyo ve televizyon yayıncılığı
broadcasting time yayın zamanı
broadcasting signal yayın sinyali
broadcasting house yayınevi
broadcasting board of governors valiler yayın kurulu
national broadcasting company ulusal yayın şirketi
digital multimedia broadcasting dijital multimedya yayını
broadcasting organisations yayın kuruluşları
sports broadcasting spor yayıncılığı