k-2 child

k-2 child teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-2 child k-2 çocuğu

k-2 child terimi için benzer kelimeler ve anlamları

child to child çocuktan çocuğa
child to child approach çocuktan çocuğa yaklaşım
child-to-child activities çocuktan çocuğa etkinlikler
vary from child to child çocuktan çocuğa değişir
child child battering çocuk çocuk hamuru
from child to child çocuktan çocuğa
child-to-child trust çocuktan çocuğa güven
child abuse and child neglect çocuk istismarı ve ihmali
battered child hırpalanmış çocuk
battered child syndrome dövülmüş çocuk sendromu
biological child biyolojik çocuk
brain child beyin çocuğu
child çocuk
child abuse çocuk istismarı
child benefit çocuk yardımı
child bride çocuk gelin
child custody çocuk velayeti
child endowment çocuk yardımı
child guidance çocuk rehberliği
child labor çocuk işçiliği
child labor laws çocuk iş kanunu
child labour çocuk emeği
child pornography çocuk pornografisi
child psychiatry çocuk psikiyatrisi
child psychology çocuk psikolojisi
child restraint çocuk güvenliği
child support nafaka
child welfare çocuk refahı
child wife çocuk yaşta evli kadın
child's play çocuk oyuncağı
child-abuse register çocuk istismarı kaydı
child-battering çocuk dövme
child-bearing çocuk doğurma
child-custody çocuk velayeti
child-directed speech çocuklara yönelik konuşma
child-free çocuk ücretsiz
child-minder çocuk bakıcısı
child-proof çocuk kanıtı
child-resistant çocuklara dayanıklı
chrisom child chrisom çocuk
door-key child kapı anahtarı çocuk
feral child vahşi çocuk
flower child çiçek çocuğu
foster child evlatlık
inner child iç çocuk
lap child kucak çocuğu
latchkey child anne babası çalışan çocuk
love child gayri meşru çocuk
madonna and child madonna ve çocuk
man-child erkek çocuk