b-class compact car

b-class compact car teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-class compact car b sınıfı kompakt otomobil

b-class compact car terimi için benzer kelimeler ve anlamları

compact car küçük araba
a compact car kompakt bir araba
micro compact car mikro kompakt araç
compact class kompakt sınıf
o car-2-car communication o araba-2-araç iletişimi
car 2 car communication consortium araç 2 araç iletişim konsorsiyumu
share a car car trip bir araba paylaşın
one-car-class tek arabalık sınıf
first class car birinci sınıf araba
class 1 car sınıf 1 araba
middle-class car orta sınıf otomobil
class b car b sınıfı araba
first class and business class birinci sınıf ve işletme sınıfı
from class to class sınıftan sınıfa
150 class-1500 class 150 sınıfı-1500 sınıfı
best in class class sınıfının en iyisi
compact kompakt
compact bone kompakt kemik
compact camera kompakt kamera
compact disc kompakt disk
compact disc erasable kompakt disk silinebilir
compact disc player kompakt disk oynatıcı
compact disc recordable kaydedilebilir kompakt disk
compact disk kompakt disk
compact disk player kompakt disk oynatıcı
compact video disc kompakt video diski
countably compact set sayılabilir kompakt set
digital compact cassette dijital kompakt kaset
family compact aile kompakt
locally compact space yerel olarak kompakt alan
may flower compact kompakt çiçek olabilir
mayflower compact mayflower kompakt
powder compact kompakt toz
sequentially compact set sıralı kompakt set
social-compact sosyal kompakt
united nations global compact birleşmiş milletler küresel kompakt
compact flash kompakt flaş
compact footprint kompakt ayak izi
compact size kompakt boyut
compact flash card kompakt flash kart
compact design kompakt tasarım
social compact sosyal kompakt
compact fluorescent taşınabilir florasan
interstate compact eyaletler arası kompakt
compact nature kompakt doğa
compact city küçük şehir
compact storage kompakt depolama
compact mirror kompakt ayna
compact powder kompakt toz
compact form factor kompakt biçim faktörü