m-8 taps

m-8 taps teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-8 taps m-8 muslukları

m-8 taps terimi için benzer kelimeler ve anlamları

taps musluklar
taps into içine düşüyor
taps and dies musluklar ve ölür
it taps into içine düşüyor
illegal taps yasadışı musluklar
a few taps birkaç dokunuş
taps away uzakta musluklar
taps out çıkarır
sanitary taps sıhhi tesisat muslukları
taps running çalışan musluklar
taps on üzerine dokunun
lever taps kolu muslukları
communal taps ortak musluklar
turning on the taps muslukları açmak
gold taps altın musluklar
taps at musluklar
on taps musluklarda
he taps o musluklar
number of taps musluk sayısı
full capacity taps tam kapasite musluklar
thread forming taps diş açma muslukları
taps into network ağa girer
in just a few taps sadece birkaç dokunuşla
manufacture of other taps and valves diğer musluk ve valf imalatı
hot and cold taps sıcak ve soğuk musluklar
distance between taps musluklar arasındaki mesafe
taps and valves musluklar ve vanalar
after 100 taps 100 musluktan sonra
set of taps musluk seti
taps and toilets musluklar ve tuvaletler
a few taps away bir kaç adım ötede
taps and fittings musluklar
faucets taps musluk musluk
as it taps into girdiği gibi
turns on the taps muslukları açar
geothermal energy taps jeotermal enerji muslukları
taps soda soda musluklar
everyone taps herkes musluklar
taps into dreams rüyalara düşüyor
taps into this bu musluklar
taps collection musluklar koleksiyonu
taps of water su muslukları
taps music müzik muslukları
taps on the shoulder omuz muslukları
aquifer taps akifer muslukları
holes or taps delikler veya musluklar
taps and plug musluklar ve fiş
taps debt borç musluklar
steaming hot water taps sıcak su muslukları buğulaması
unc taps unc musluklar