t hearing

t hearing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t hearing t işitme

t hearing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

color hearing renkli işitme
conductive hearing impairment iletken işitme bozukluğu
hard of hearing ağır işiten
hard-of-hearing ağır işiten
hearing işitme
hearing aid işitme cihazı
hearing dog işitme köpeği
hearing ear dog kulak köpeği
hearing impairment işitme bozukluğu
hearing loss işitme kaybı
hearing-ear dog işitme kulak köpeği
hearing-impaired işitme engelliler
pre-hearing ön duruşma
sensorineural hearing impairment sensorinöral işitme bozukluğu
i look forward to hearing from you cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum
looking forward to hearing from you cevabını bekliyorum
we look forward to hearing from you sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz
hearing impaired işitme engelliler
court hearing duruşma
look forward to hearing from you senden haber almak için sabırsızlanıyorum
i am looking forward to hearing from you senden haber almayı dört gözle bekliyorum
public hearing açık duruşma
hearing protection işitme koruması
i look forward to hearing from you soon yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum
looking forward to hearing işitmeyi dört gözle bekliyoruz
fair hearing adil duruşma
hearing officer duruşma memuru
hearing from you senden duymak
i'm looking forward to hearing from you sizden haber almak için sabırsızlanıyorum
looking forward to hearing from you soon senden gelecek haberler için sabırsızlanıyorum
preliminary hearing ön soruşturma
look forward to hearing duymayı dört gözle beklemek
hearing test işitme testi
i look forward to hearing duymayı dört gözle bekliyorum
evidentiary hearing kanıt işitme
oral hearing sözlü işitme
hearing screening işitme taraması
disciplinary hearing disiplin cezası
final hearing son duruşma
hearing conservation işitme koruması
we look forward to hearing from you soon yakında sizden haber bekliyoruz
upon hearing işitme üzerine
hold a hearing duruşma yapmak
notice of hearing işitme bildirimi
sentencing hearing cümle duruşması
bail hearing kefalet duruşması
hearing problems işitme sorunları
hearing damage işitme kaybı
i am looking forward to hearing işitmeyi dört gözle bekliyorum
appeal hearing temyiz başvurusu