v-block design

v-block design teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-block design v-blok tasarımı

v-block design terimi için benzer kelimeler ve anlamları

on a block-by-block basis blok bazında
block design blok tasarımı
randomized block design randomize blok tasarımı
randomized complete block design randomize komple blok tasarımı
complete block design komple blok tasarımı
pump in block design blok tasarımında pompa
tread block design sırtı blok tasarımı
in block design blok tasarımında
anterograde block anterograd blok
atrioventricular block atriyoventriküler blok
auction block açık artırma bloğu
battle-axe block savaş baltası bloğu
bee block arı bloğu
block blok
block and tackle palanga takımı
block anesthesia blok anestezi
block association blok birliği
block booking blok rezervasyonu
block capital blok sermaye
block caving blok mağaracılık
block chord blok akoru
block coal blok kömür
block coefficient blok katsayısı
block diagram blok şeması
block faulting blok arızası
block front ön bloğu
block grant blok hibe
block heater blok ısıtıcı
block house blok ev
block in engellemek
block island block island
block lava lav taşı
block letter blok mektubu
block line blok satırı
block mast blok direk
block mountain block mountain
block out engellemek
block parent program of canada kanada kanala ana programı
block party blok parti
block plane blok düzlemi
block print blok yazdırma
block printing blok baskısı
block release blok açma
block sampling blok örneklemesi
block signal blok sinyali
block system blok sistemi
block tin blok teneke
block trade blok ticareti
block vote toplu oy
bone block kemik bloğu