a 10 member panel

a 10 member panel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10 member panel 10 üyeli bir panel

a 10 member panel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

member of the panel panel üyesi
three-member panel üç üyeli panel
member panel üye paneli
three-member administrative panel üç üyeli yönetim paneli
advisory panel member danışma kurulu üyesi
panel of member üye paneli
a member of a panel constituted oluşan bir panelin üyesi
23 member panel 23 üye paneli
member get member üye üye olsun
member-to-member üye, üyeler arası
member and non-member facilities üye ve üye olmayan tesisler
member and alternate member üye ve alternatif üye
adoption panel evlat edinme paneli
children's panel çocuk paneli
control panel kontrol paneli
drop-panel damla panel
flat-panel display düz panel ekran
instrument panel enstrüman paneli
linen panel keten paneli
mimic panel taklit paneli
modesty panel mütevazı panel
panel panel
panel beater araç tamircisi
panel discussion panel tartışması
panel heating panel ısıtma
panel house panel evi
panel lighting panel aydınlatma
panel patch panel yama
panel pin panel pimi
panel point panel noktası
panel saw panel testere
panel strip panel şeridi
panel thief panel hırsızı
panel truck panel kamyon
panel van panel van
people's panel kişi paneli
rocker panel rocker paneli
sandwich panel sandviç paneli
solar panel güneş paneli
panel solar panel güneş
patch panel bağlantı paneli ara bağlantı paneli
front panel ön panel
touch panel dokunmatik panel
display panel görüntü paneli
back panel arka panel
advisory panel danışma paneli
intergovernmental panel on climate change hükümetlerarası iklim değişikliği paneli
rear panel arka panel
panel board kontrol paneli
lipid panel lipid paneli