d to get hold of

d to get hold of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d to get hold of d tutmak

d to get hold of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

held hold hold bekletme bekletme
will not hold hold together bir arada durmayacak
hold hold with tutun
hold hold the committee komiteyi tut
get hold of kontrol sağlamak
get a hold bekle
get hold of him onu ele geçirmek
get a hold of yourself kendini tut
get hold of yourself kendine hakim ol
get a hold of him onu ele geçirmek
easy to get hold of ele almak kolay
try to get hold of yakalanmaya çalış
get hold of something bir şeyi ele geçirmek
trying to get hold of yakalanmaya çalışmak
can't get a hold bekletilemiyor
get a firm hold sıkı sıkıya sarılmak
hard to get hold of ele almak zor
to get hold of before önceden tutmak
can i get hold dayanabilirmiyim
i couldn't get hold of alamadım
get firm hold sıkı sıkıya sarılmak
i can't get hold of alamıyorum
to get a hold of something bir şeyi ele geçirmek
can't get hold of ele geçirilemez
cannot get hold of alamıyorum
get hold of information bilgiyi ele geçirmek
want to get hold of tutmak istemek
hard to get a hold of tutunmak zor
get hold of a copy bir kopyasını almak
is easier to get hold tutmak daha kolaydır
get hold him tut onu
is hard to get a hold of tutunması zor
get hold one of these bunlardan birini tut
i get hold of ele geçiriyorum
happens to get a hold beklemek olur
i manage to get hold of yakalanmayı başardım
1. get hold of 1. ele geçirmek
we can get hold of that bunu alabiliriz
i'm trying to get a hold of bir numara almaya çalışıyorum
to get a hold on the situation durumu ele geçirmek
manage to get a hold tutunmayı başarmak
i do not get hold tutuşmuyorum
i do not get a hold tutunmadım
could get hold of ele geçirmek olabilir
i did not get a hold tutunmadım
managed to get hold o o tutunmayı başardı
to get hold of our tutmak için
try to get a hold beklemeye çalış
get put on hold beklet
get to get almak