r insulator

r insulator teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r insulator r yalıtkan

r insulator terimi için benzer kelimeler ve anlamları

insulator yalıtkan
non-insulator olmayan yalıtkan
petticoat insulator kombinezon izolatör
standoff insulator soğuk izolatör
heat insulator ısı yalıtkanı
thermal insulator ısı yalıtkanı
electrical insulator elektrik izolatörü
composite insulator kompozit yalıtkan
silicon-on-insulator silikon yalıtkanda
pin insulator pin izolatör
ceramic insulator seramik yalıtkan
porcelain insulator porselen izolatör
bushing insulator burç izolatörü
plug insulator fiş izolatör
sound insulator ses yalıtkanı
insulator material yalıtkan malzeme
line insulator hat izolatörü
support insulator destek yalıtkanı
electric insulator elektrik yalıtkanı
glass insulator cam yalıtkan
tension insulator gerilim yalıtkanı
insulator flashover izolatör flaşı
insulator block yalıtkan bloğu
poor insulator zayıf yalıtkan
insulator cap yalıtkan kap
plastic insulator plastik yalıtkan
rubber insulator kauçuk yalıtkan
battery insulator akü yalıtkanı
no insulator yalıtkan yok
insulator changes izolatör değişiklikleri
insulator stacks izolatör yığınları
station post insulator istasyon sonrası izolatör
vibration insulator titreşim yalıtkanı
wire insulator tel yalıtkan
silicon insulator silikon yalıtkan
long rod insulator uzun çubuk izolatörü
spark plug insulator buji izolatörü
insulator tip yalıtkan ucu
tension insulator strings gergi yalıtkanı telleri
conductor and insulator iletken ve yalıtkan
cracked insulator kırık yalıtkan
electrode insulator elektrot yalıtkanı
corner insulator köşe yalıtkanı
insulator foot yalıtkan ayak
thermic insulator ısı yalıtımı
insulator body yalıtkan gövdesi
insulator unit izolatör ünitesi
metal insulator transition metal yalıtkan geçişi
center insulator merkez yalıtkan
remove the battery insulator akü izolatörünü çıkarın