r package

r package teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r package r paketi

r package terimi için benzer kelimeler ve anlamları

package on package paket üzerinde paket
applications package uygulama paketi
care package bakım paketi
mis-package yanlış paket
package paket
package deal paket anlaşma
package store paket deposu
package tour paket tur
package insert paket ekleme
work package calisma paketi
package holiday paket tatil
software package yazılım paketi
stimulus package teşvik paketi
compensation package tazminat paketi
severance package kıdem paketi
package leaflet paket broşürü
track package parça paketi
reporting package raporlama paketi
benefits package fayda paketi
support package destek paketi
information package bilgi paketi
remuneration package ücret paketi
bailout package kurtarma paketi
bid package teklif paketi
rescue package kurtarma paketi
full package dolu paket
pay package ödeme paketi
service package servis paketi
package contents paket içeriği
training package eğitim paketi
package unit paketleme bölümü
application package uygulama paketi
travel package seyahat paketi
current package şu anki paket
benefit package yardım paketi
package size paket boyutu
complete package komple paket
comprehensive package kapsamlı paket
package design paket dizaynı
retail package perakende paket
financial package finansal paket
security package güvenlik paketi
data package veri paketi
aid package yardım paketi
package price paket fiyatı
whole package bütün paket
bulk package toplu paket
welcome package hoşgeldin paketi
blister package kabarcıklı paket
tender package ihale paketi