n fields of knowledge

n fields of knowledge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n fields of knowledge n bilgi alanları

n fields of knowledge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fields with an asterisk are required fields yıldız işaretli alanların doldurulması zorunludur.
fields of knowledge bilgi alanları
in all fields of knowledge tüm bilgi alanlarında
knowledge in different fields farklı alanlarda bilgi sahibi olmak
knowledge in professional fields mesleki alanlarda bilgi sahibi olmak
knowledge in many fields birçok alanda bilgi
knowledge of these fields bu alanların bilgisi
new fields of knowledge yeni bilgi alanları
elysian fields elysian alanlar
fields alanlar
fields, w. c. alanlar c.
in flanders fields flanders alanlarında
kolar gold fields kolar altın tarlaları
fields of expertise uzmanlık alanları
all fields are required tüm alanlar zorunludur
in the fields of alanlarında
fields of study çalışma alanları
fill in all required fields gerekli tüm alanları doldurun
related fields ilgili alanlar
killing fields ölüm tarlaları
fields of work çalışma alanları
mature fields olgun alanlar
fill in the fields alanları doldur
rice fields pirinç tarlaları
fields of activity faaliyet alanları
terraced fields teraslı alanlar
please fill in all required fields. lütfen gerekli tüm alanları doldurunuz.
rolling fields haddeleme alanları
all fields tüm alanlar
agricultural fields tarım alanları
fields of interest ilgi alanları
oil and gas fields petrol ve gaz alanları
fields of action eylem alanları
in all fields her alanda
fallow fields nadas alanları
please fill in all fields lütfen bütün boşlukları doldurun
fields of application uygulama alanları
fill out the fields alanları doldur
fields of endeavor çaba alanları
various fields çeşitli alanlar
several fields birkaç alan
all fields are mandatory tüm alanlar zorunlu
different fields farklı alanlar
other fields diğer alanlar
complete all fields tüm alanları doldur
fields of law hukuk alanları
fields of gold altın alanlar
respective fields ilgili alanlar
fill in all fields tüm alanları doldur
depleted fields tükenmiş alanlar