b to b business users

b to b business users teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b to b business users b b iş kullanıcıları

b to b business users terimi için benzer kelimeler ve anlamları

business users iş kullanıcıları
key business users kilit işletme kullanıcıları
business end users işletme son kullanıcıları
small business users küçük işletme kullanıcıları
line of business users iş kullanıcıları
users' business kullanıcıların & # 039; iş
business application users iş uygulaması kullanıcıları
home and business users ev ve iş kullanıcıları
business users need işletme kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu
power business users güç iş kullanıcıları
restricted users group sınırlı kullanıcı grubu
users kullanıcılar
all users tüm kullanıcılar
road users yol kullanıcıları
concurrent users eşzamanlı kullanıcılar
internet users internet kullanıcıları
mobile users mobil kullanıcılar
injecting drug users uyuşturucu kullanıcılarına enjekte etme
tty users tty kullanıcıları
unique users benzersiz kullanıcılar
third party users üçüncü parti kullanıcılar
engage users kullanıcıları meşgul
desktop users masaüstü kullanıcıları
frequent users sık kullanıcılar
manage users kullanıcıları yönet
authenticated users kimliği doğrulanmış kullanıcılar
top users en iyi kullanıcılar
number of users kullanıcı sayısı
problem drug users sorunlu uyuşturucu kullanıcıları
high-end users üst düzey kullanıcılar
core users çekirdek kullanıcılar
empower users kullanıcıları güçlendir
government end users hükümet son kullanıcıları
major users büyük kullanıcılar
provide users kullanıcılara sağlamak
enterprise users kurumsal kullanıcılar
vulnerable road users savunmasız yol kullanıcıları
authorized users yetkili kullanıcılar
selected users seçilen kullanıcılar
smartphone users akıllı telefon kullanıcıları
other users diğer kullanıcılar
users on the go halindeyken kullanıcılar
reaching end users son kullanıcılara ulaşmak
fellow users diğer kullanıcılar
users experience kullanıcılar deneyim
managing users kullanıcıları yönetmek
forest users orman kullanıcıları
among users kullanıcılar arasında
loyal users sadık kullanıcılar
enable users kullanıcıları etkinleştir