b-counter

b-counter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-counter b-sayacı

b-counter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

counter-counter-intelligence karşı-karşı istihbarat
bargain counter pazarlık sayacı
bean-counter fasulye-sayacı
card counter kart sayacı
counter sayaç
counter check sayaç kontrolü
counter electromotive force karşı elektromotor kuvveti
counter image sayaç resmi
counter jumper sayaç atlamacı
counter reformation karşı reform
counter table sayaç tablosu
counter word sayaç kelimesi
counter- karşı-
counter-adaptation karşı-uyum
counter-advertising karşı-reklam
counter-aggression karşı-saldırganlık
counter-argue karşı-iddia
counter-boulle karşı-boulle
counter-checking karşı denetimi
counter-complaint karşı-şikayet
counter-demand karşı-talep
counter-fact karşı gerçeği
counter-hypothesis karşı-hipotez
counter-influence karşı etkisi
counter-instance karşı örnek
counter-ion karşı-iyon
counter-migration karşı-göç
counter-petition karşı dilekçesi
counter-pin karşıt kilit pimi
counter-power sayaç gücü
counter-programming karşı-programlama
counter-proposition karşı-önerme
counter-raid karşı-saldırısı
counter-reaction karşı reaksiyon
counter-reformation karşı-reformasyon
counter-response karşı tepki
counter-revolution karşı devrim
counter-revolutionary karşı-devrimci
counter-signature karşı-imza
counter-sinking karşı-batan
counter-strategy karşı-strateji
counter-tendency karşı eğilimi
counter-thrust karşı itme
counter-trend karşı-eğilim
counter-view karşı görünüşüdür
counter-violence karşı-şiddet
counter-word anlamı dışında kullanılan kelime
counter-worker karşı-işçi
crystal counter kristal sayacı
dust counter toz sayacı