k. the parties agree and acknowledge

k. the parties agree and acknowledge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k. the parties agree and acknowledge k. taraflar aynı fikirdeler ve onayladılar

k. the parties agree and acknowledge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the parties acknowledge and agree taraflar onaylar ve kabul eder
the parties agree and acknowledge taraflar aynı fikirdeler ve onayladılar
the parties agree and acknowledge that taraflar aynı fikirdeler ve
8. the parties acknowledge and agree that 8. taraflar, kabul ve beyan eder
the parties represent that they fully acknowledge and agree taraflar, tam olarak kabul ettiklerini ve kabul ettiklerini beyan ederler.
the parties acknowledge and agree that taraflar bunu onaylar ve kabul eder
acknowledge and agree onayla ve kabul et
you acknowledge and agree onaylıyor ve kabul ediyorsun
agree and acknowledge katılıyorum ve onaylayın
i acknowledge and agree kabul ediyorum ve katılıyorum
you acknowledge and agree that onaylar ve kabul edersin
acknowledge and agree that onayla ve kabul et
expressly acknowledge and agree açıkça kabul et ve kabul et
you further acknowledge and agree daha fazla onaylıyor ve kabul ediyorsun
you agree and acknowledge katılıyor ve onaylıyorsun
hereby acknowledge and agree burada onay ve kabul
you further acknowledge and agree that ayrıca bunu onaylar ve kabul edersiniz
i acknowledge and agree that onaylıyorum ve katılıyorum
understand, acknowledge and agree anla, onayla ve kabul et
further acknowledge and agree daha fazla onay ve kabul
i hereby acknowledge and agree onayladım ve katılıyorum
you expressly acknowledge and agree açıkça kabul ediyor ve kabul ediyorsun
you agree and acknowledge that katılıyor ve onaylıyorsun
you hereby acknowledge and agree onaylar ve kabul edersin
acknowledge, consent and agree onayla, onayla ve kabul et
you expressly acknowledge and agree that use bu kullanımı açıkça onaylıyor ve kabul ediyorsunuz
acknowledge, understand and agree onayla, anla ve kabul et
hereby agree and acknowledge katılıyorum ve onaylıyoruz
acknowledge and agree as follows aşağıdaki şekilde onaylayın ve kabul edin
you acknowledge, consent and agree onaylıyor, onaylıyor ve kabul ediyorsun
you expressly acknowledge and agree that açıkça kabul ve kabul ettin
acknowledge and agree that no partnership is formed hiçbir ortaklığın kurulmadığını kabul ve beyan
you expressly acknowledge and agree that use of the software yazılımın kullanıldığını açıkça kabul ve beyan etmiş olursunuz.
i acknowledge, agree and understand that bunu kabul ediyorum, katılıyorum ve anladım
accordingly, i acknowledge and agree buna göre, kabul ediyorum ve katılıyorum
agree and acknowledge that katılıyorum ve kabul ediyorum
you acknowledge and agree that your sole tek olduğunu kabul ve kabul et
you acknowledge and agree that we are not responsible sorumlu olmadığımızı onaylıyor ve kabul ediyorsunuz
you acknowledge and agree that the entire risk arising out ortaya çıkan tüm riskin ortaya çıktığını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz
but you acknowledge and agree that your submission of such i ancak, kabul ettiğinizi kabul ediyorum ve kabul ediyorum
i understand, acknowledge, and agree anlıyorum, kabul ediyorum ve katılıyorum
your further acknowledge and agree daha fazla onayla ve kabul et
i further acknowledge and agree ayrıca onaylıyor ve katılıyorum
i acknowledge and agree as follows aşağıdakileri onaylıyor ve kabul ediyorum
i acknowledge and i agree kabul ediyorum ve katılıyorum
acknowledge that i agree onayladığımı kabul et
acknowledge, understand, agree onayla, anla, kabul et
the parties acknowledge taraflar onaylar
the parties acknowledge that taraflar
the parties hereby acknowledge taraflar burada onaylar