m-shield

m-shield teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-shield m-kalkan

m-shield terimi için benzer kelimeler ve anlamları

2-3, 3-2, 5-5, shield-shield 2-3, 3-2, 5-5, kalkan kalkanı
baltic shield baltık kalkanı
biological shield biyolojik kalkan
blue cross and blue shield mavi haç ve mavi kalkan
blue shield mavi kalkan
body shield vücut kalkanı
canadian shield kanadalı kalkan
dalkon shield dalkon kalkanı
dress shield koltukluk
embryonic shield embriyonik kalkan
faraday shield faraday kalkanı
heat shield ısı kalkanı
human shield canlı kalkan
laurentian shield laurentli kalkan
nipple shield meme kalkanı
ranfurly shield kibarca kalkan
riot shield polis kalkanı
scandinavian shield iskandinav kalkanı
sheffield shield sheffield kalkanı
shield kalkan
shield bearer kalkan taşıyıcı
shield bug kalkan böceği
shield cricket kalkan kriket
shield fern eğreltiotu
shield law kalkan kanunu
shield match kalkan maçı
shield of david david kalkanı
shield volcano kalkan volkanı
shield-tailed snake kalkan kuyruklu yılan
water shield su kalkanı
face shield yüz kalkanı
tax shield vergi koruması
cable shield kablo kalkanı
end shield son kalkan
protective shield koruyucu kalkan
splash shield sıçrama kalkanı
eye shield göz kalkanı
safety shield güvenlik kalkanı
welding shield kaynak kalkanı
shield wire koruma teli
full face shield tam yüz kalkanı
radiation shield radyasyon kalkanı
needle shield iğne kalkanı
foil shield folyo kalkanı
light shield işık kalkanı
weather shield hava kalkanı
shield cable ekran kablosu
braided shield örgülü kalkan
shield plate kalkan plakası
shield from karşı kalkan