g, l lactide

g, l lactide teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g, l lactide g, laktit

g, l lactide terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lactide laktid
l-lactide l-laktit
d, l lactide d, laktit