u say honey

u say honey teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u say honey diyorsun tatlım

u say honey terimi için benzer kelimeler ve anlamları

say,say,say söyle söyle söyle
i cannot say that, nor dare i say it. bunu söyleyemem ya da söylemeye cüret edemem.
say say bye-bye hoşçakal de
you say, i say diyorsun
bread and honey ekmek ve bal
honey bal
honey ant bal karınca
honey badger bal porsuğu
honey bear bal ayısı
honey bucket bal kovası
honey bun canım
honey buzzard bal şahini
honey creeper bal sarmaşık
honey eater bal yiyen
honey fungus bal mantarı
honey gilding bal yaldız
honey guide bal rehberi
honey locust bal akasya
honey mesquite bal mesquite
honey mouse bal fare
honey mushroom bal mantarı
honey plant bal bitkisi
honey stomach bal mide
honey wagon bal arabası
honey-bee bal arısı
honey-eater bal yiyen kuş
honey-sweet tatlı bal
land flowing with milk and honey süt ve bal ile akan topraklar
land of milk and honey süt ve bal toprağı
manuka honey manuka balı
maple honey akçaağaç bal
you can catch more flies with honey than with vinegar bal ile sirke ile olduğundan daha fazla sinek yakalayabilirsin
honey mustard ballı hardal
raw honey ham bal
my honey balım
hi honey selam tatlım
honey trap bal tuzağı
sweet honey tatlım
clear honey açık bal
runny honey akıcı bal
clover honey yonca balı
honey wheat bal buğdayı
wild honey vahşi bal
honey ham bal jambonu
comb honey tarak bal
honey cake ballı kek
honey i'm home balım ben eve
honey melon bal kavun
milk and honey süt ve bal
honey butter bal tereyağı