x-fiber

x-fiber teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-fiber x-elyaf

x-fiber terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a fiber bir lif
accelerator fiber hızlandırıcı elyaf
acrylic fiber akrilik elyaf
adrenergic fiber adrenerjik lif
afferent fiber afferent elyaf
algin fiber algin lifi
alpha fiber alfa lifi
aramid fiber aramid lifi
arcuate fiber kavisli elyaf
association fiber birlik lifi
b fiber b lif
bast fiber bast lifi
bast-fiber sak lifi
beta fiber beta lifi
c fiber c lif
carbon fiber karbon fiber
cholinergic fiber kolinerjik lif
collagen fiber kollajen lifi
commissural fiber komisyon elyafı
cotton-fiber embolism pamuk lifi embolizmi
depressor fiber depresör lifi
dietary fiber diyet lifi
elastic fiber elastik lif
exogenous fiber dış lif
fiber lif
fiber bundle lif demeti
fiber optics fiber optik
fiber pen lifli kalem
inhibitory fiber engelleyici lif
intrafusal fiber intrafusal lif
medullated fiber medüle edilmiş elyaf
modacrylic fiber modakrilik elyaf
motor fiber motor lifi
muscle fiber kas lifi
myelinated fiber miyelinli lif
nerve fiber sinir lifi
nonmedullated fiber moleküle edilmemiş lif
olefin fiber olefin lifi
optical fiber optik lif
osteogenetic fiber osteogenetik lif
perforating fiber delikli elyaf
periodontal membrane fiber periodontal membran lifi
precollagenous fiber ön kollajen lif
pressor fiber baskı elyafı
projection fiber projeksiyon lifi
purkinje fiber purkinje lifi
reticular fiber retiküler lif
spindle fiber mil lifi
sudomotor fiber sudomotor lifi
tautomeric fiber totomerik lif