l gloating

l gloating teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l gloating ben gloating

l gloating terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gloating haset
gloating over taşınma
gloating about hakkında tartışmak