u mark

u mark teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u mark sen işaretlemek

u mark terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a mark is a well-known mark bir marka iyi bilinen bir markadır.
word mark and figurative mark kelime markası ve figüratif işareti
accent mark aksan işareti
antony, mark antony, mark
black mark kara leke
caste mark kast işareti
certification mark sertifika işareti
chalk-mark tebeşir işareti
chatter mark geveze işareti
check mark onay işareti
chop mark pirzola işareti
class mark sınıf işareti
clearing mark takas işareti
collective mark ortak marka
d-mark d-işareti
deutsche mark deutsche mark
devil's mark şeytanın işareti
ditto mark aynen işaret
draft mark taslak işareti
exclamation mark ünlem işareti
expression mark ifade işareti
finger mark parmak izi
hash mark karma işareti
high-water mark yüksek su işareti
hit the mark hedefi vur
house mark ev işareti
interrogation mark soru işareti
king's mark kralın işareti
leading mark öncü marka
line mark çizgi işareti
load-line mark yük çizgisi işareti
long mark uzun iz
low-water mark su seviyesi düşük
make one's mark birini işaretlemek
maker's mark yapımcının işareti
man-mark adam işareti
mark işaret
mark antony mark antony
mark down aşağı işaretlemek
mark my words kelimelerimi işaretle
mark of the beast canavarın işareti
mark spitz mark spitz
mark time işaretleme zamanı
mark twain mark twain
mark up işaretlemek
mark, the gospel according to işaretine göre müjde
mark-down mark-aşağı
mark-to-market mark-to-market
mark-up mark-up
minute mark dakika işareti