l flush the toilet

l flush the toilet teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l flush the toilet tuvaleti yıkadım

l flush the toilet terimi için benzer kelimeler ve anlamları

do not throw anything into the toilet bowl other than toilet klozetten klozetten başka bir şey atmayın
flush the toilet sifonu çek
toilet flush tuvalet sifonu
dual flush toilet çift kademeli tuvalet
flush down the toilet tuvaleti yıkamak
flush a toilet tuvaleti yıkamak
low flush toilet alçak sifonlu tuvalet
flush it down the toilet tuvaleti yıkamak
pour flush toilet floş tuvalet dökün
toilet flush handle tuvalet sifonu
flush toilet after using kullandıktan sonra tuvaleti yıkayın
flush toilet after tuvaleti yıkadıktan sonra
a dual flush toilet çift sifonlu tuvalet
consider using a paper towel to flush the toilet tuvaleti yıkamak için bir kağıt havlu kullanmayı düşünün
dual flush toilet cistern çift gömme tuvalet sarnıcı
do not flush toilet paper tuvalet kağıdı yıkamayın
they flush the toilet tuvaleti temizliyorlar
flush down a toilet tuvaleti yıkamak
chemical toilet kimyasal tuvalet
composting toilet kompost tuvalet
toilet tuvalet
toilet bowl klozet
toilet paper tuvalet kağıdı
toilet powder tuvalet tozu
toilet seat klozet
toilet set tuvalet seti
toilet soap tuvalet sabunu
toilet water tuvalet suyu
toilet-train tuvalet-tren
toilet training tuvalet eğitimi
toilet facilities tuvalet imkanları
toilet trained tuvalet eğitimli
toilet brush tuvalet fırçası
toilet tissue tuvalet kağıdı
toilet tank tuvalet tankı
toilet flushing tuvalet temizleme
can i go to the toilet tuvalete gidebilir miyim
toilet roll tuvalet kağıdı
flushing toilet sifonu çekmek
toilet stall tuvalet kabini
toilet paper holder tuvalet kağıdı tutacağı
portable toilet seyyar tuvalet
toilet cleaner tuvalet temizleyici
raised toilet seat yükseltilmiş klozet
go to the toilet tuvalete git
toilet bag makyaj çantası
squat toilet alaturka tuvalet
toilet facility tuvalet tesisi
toilet plunger tuvalet pompası
toilet bowl cleaner tuvalet kaşığı temizleyici